25th September, 7:00 PM
MAHANATAM

Kuchipudi Ballet
Raja Radha Reddy

Hindustani Vocal
Pt. Sanjeev Abhayankar

26th September, 7:00 PM
YAIPHABI...The Blessed

Manipuri Dance
Preeti Patel

STREE SHAKTI

Percussion Ensemble
Anuradha Pal

27th September, 7:00 PM
ANTARAM

Dance & Theatre
Suhasini Maniratnam
Gopika Varma
Yamini Reddy
Krithika Subramanium

RAGASUDHA

Carnatic Ensemble
Sudha & G Raghuraman